Home/Hem

Motorikoner

Stephan Söderholm [SASSE] paints cars with glory, interpreted in acrylic paint and mixed media on canvas. Almost always with split complementary colors in clear colors and contrasts. The inspiration comes from a great interest in cars and designs paired with color mysticism and creator delight.

Stephan Söderholm [ SASSE ] målar bilar med gloria, tolkade i akrylfärg och ”mixed media” på duk. Nästan alltid med delade komplementfärger i klara färger och kontraster. Inspirationen kommer från ett stort intresse för bilar och design parat med färgmystik och skaparglädje.

Paintings – Målningar

malningar300x2042

Exciting icons in the automobile world interpreted with subjective eyes and brush. Original painted on canvas with acrylic paints.
Spännande ikoner i motorvärlden tolkade med subjektiva ögon och pensel. Original målade  på duk med akrylfärger.

Read more – Läs mer

Graphic arts – Grafik

grafik300x204

Graphic works of art giclée print quality on Hahnemühle Fine Art Baryta paper and cards of popular paintings.
Grafiska blad i Giclée konsttryck av hög kvalitet på Hahnemühle Fine Art Baryta papper och kort av populära målningar.

Read more – Läs mer

News – Nytt

nytt300x204

Read about news, exhibitions, events, ideas and more.
Läs om nyheter, utställningar,  evenemang, idéer och annat.

Read more – Läs mer