Home/Hem

Motorikoner

Stephan Söderholm paints cars with glory, interpreted in acrylic paint and mixed media on canvas. Almost always with split complementary colors in clear colors and contrasts. The inspiration comes from a great interest in cars and designs paired with color mysticism and creator delight.

Stephan Söderholm målar bilar med gloria, tolkade i akrylfärg och ”mixed media” på duk. Nästan alltid med delade komplementfärger i klara färger och kontraster. Inspirationen kommer från ett stort intresse för bilar och design parat med färgmystik och skaparglädje.

Paintings – Målningar

malningar300x2042

Exciting icons in the automobile world interpreted with subjective eyes and brush. Original painted on canvas with acrylic paints.
Spännande ikoner i motorvärlden tolkade med subjektiva ögon och pensel. Original målade  på duk med akrylfärger.

Read more – Läs mer

Graphic arts – Grafik

grafik300x204

Graphic works of art giclée print quality on Hahnemühle Fine Art Baryta paper and cards of popular paintings.
Grafiska blad i Giclée konsttryck av hög kvalitet på Hahnemühle Fine Art Baryta papper och kort av populära målningar.

Read more – Läs mer

News – Nytt

nytt300x204

Read about news, exhibitions, events, ideas and more.
Läs om nyheter, utställningar,  evenemang, idéer och annat.

Read more – Läs mer