Om

 


Stephan Söderholm


I have worked as an illustrator and designer my entire professional life. In the meantime, I have also drawn and painted privately, so as not to confuse design with art and at the same time show respect for other designers signed my interpretations with an alias, SASSE.
Jag har arbetat som tecknare och designer hela mitt yrkesliv. Under tiden har jag tecknat och målat också privat, för att inte blanda ihop design med konst och samtidigt visa respekt för andra designers signerade mina tolkningar med ett alias, SASSE.
Stephan_001

Painting has now become a bigger part of life. Acrylic is my main media but I am also looking for new ways in different mixing techniques. Will write more on that later.
I am of the 1947 model year and think that cars from the 50s, 60s and 70s are the most fascinating to portray and try to interpret.
Att måla har numera blivit en större del av livet. Akryl är mitt huvudsakliga media men jag söker också nya vägar inom olika blandtekniker. Ska skriva mer om det senare.
Jag är av årsmodell 1947 och tycker att bilar från 50-, 60- ock 70-talet är de mest fascinerande att porträttera och försöka tolka.

 

m_slide3